Het goud van het onderwijs

Natuurlijk is het bekend, zonder leerkrachten geen school. Want hoe kan een leerling les krijgen als er geen leerkracht is?  Leerkrachten en OOP’ers  zijn onmisbaar in een school, zij zijn het kapitaal, het goud van de school, de olie in de machine.

Wat doe je als directeur/leidinggevende om dit kapitaal goed te beheren? Geef je ze alle aandacht die ze moeten hebben? Ondersteun je ze als het even niet lekker loopt? Geef je ze de ruimte om het werk in te delen zodat ze en productief kunnen zijn en het werk met thuis kunnen combineren? Zorg je dat ze op de beste plek zitten? Dat ze kunnen doorgroeien, scholing kunnen krijgen, goede begeleiding bij het functioneren? En wat doe je bij ziekte? Een bloemetje? Vooral sturen op de Wet Verbeterde Poortwachter omdat dit nou eenmaal ook moet? Of kan een leerkracht dan ook op je rekenen voor begrip, ruimte en het vertrouwen dat de leerkracht weer op de werkvloer staat zodra dat mogelijk is?

Ik denk dat heel veel directeuren en/of stichtingen graag zouden willen beamen dat zij het beste voor hun leerkrachten willen. Toch gebeurt het niet overal en dat is jammer. De waan van de dag, diverse problemen, het gegeven dat je toch moet zorgen dat er leerlingen naar jouw school komen, omdat je anders je kapitaal aan leerkrachten moet verminderen, je moet sturen op meer dan alleen ziekte en herstel, allemaal plausibele redenen waardoor het niet helemaal loopt zoals je zou willen qua aandacht en waardering voor het personeel.

Als er dan een personeelslid is met stress, zie je dat dan? Weet je dan hoe te handelen? Heb je daar jouw mensen voor die dat weten? Die dat kunnen opvangen en de betreffende leerkracht kunnen begeleiden? Zodat deze leerkracht zich gesteund voelt, erkend wordt en in overleg ruimte kan krijgen om dingen anders te doen? Waardoor de leerkracht niet uitvalt maar kan blijven werken?

Heel veel vragen die niet zo makkelijk te beantwoorden zijn. Vragen die nog wel een ja, maar.. oproepen. Want er is niet veel tijd, er is een hoge werkdruk, ik heb geen mogelijkheid om al mijn leerkrachten in de gaten te houden, dat is mijn taak niet, ik ben er niet om volwassenen te pamperen,  ik heb zoveel te doen en zo zijn er nog meer redenen die achter het woord Maar geplaatst kunnen worden.

Bedenk: een loyale leerkracht krijg je door deze het gevoel te geven dat deze erkend wordt, gezien wordt. Dat betekent dat deze leerkracht een fijne directeur heeft waar hij een stapje harder voor wil lopen. Waardoor hij zich minder snel een dagje ziek meldt, of met de juiste hulp sneller beter gemeld kan worden. Een leerkracht die jouw school aanprijst bij vrienden en bekenden, omdat het zo’n fijne school is om te werken. Sollicitanten die zich aanmelden zonder dat je vacatures hoeft te plaatsen omdat jouw school als hele leuke school te boek staat en ze er graag willen werken. Minder verloop, lager ziektepercentage en daardoor ook minder snel problemen als een leerkracht vervangen moet worden.

Ja, ik weet ook wel dat dit het ideale plaatje is en dat dit echt niet zomaar gehaald kan worden. Daar is tijd voor nodig. En er zijn altijd leerkrachten in  die hier niet gevoelig voor zijn. Dan rijst ook de vraag of deze mensen bij jouw school thuis horen, maar dat is een andere discussie.

Op het gebied van langdurige ziekte door stressgerelateerde problemen kun je ook denken aan preventie. Niet wachten tot iemand ziek is, maar tijdig signaleren dat er iets is en dan vroegtijdig actie ondernemen. Zorgen dat iemand goed begeleid wordt en niet uitvalt. Dat scheelt in de portemonnee, want preventie is veel goedkoper dan handelen als iemand al ziekgemeld is. Bovendien heb je dan minder snel last van klassen waarvoor geen vervanger gevonden kan worden. Klassen die herverdeeld moeten worden over de andere groepen, of in het ergste geval, die naar huis gestuurd moeten worden.

Een langdurig zieke leerkracht kan gemakkelijk 100.000,= per jaar kosten. Dat is een kostenpost die je liever niet hebt, los van het feit dat je een leerkracht langdurig kwijt bent met alle kennis en kunde van deze persoon. En de uitstraling die het heeft als deze leerkracht vervangen moet worden door diverse andere mensen, waardoor de rust in de klas weg is en de prestaties van de kinderen niet zo hoog zijn door deze onrustige periode. Preventief werken is goed voor de directeur en de leerkracht! Voor een overkoepelende stichting is het van belang dat het ziekteverzuim laag is, want dat betekent financieel een en ander. Verzekeringen, Vervangingsfonds e.d., allemaal zaken waarop het ziekteverzuim zijn terugslag heeft.

Een heel verhaal over leerkrachten, maar ook als directeur kan je dit overkomen. Ik kan ook daarin begeleiden en heb dat al regelmatig gedaan. Dus niet alleen de leerkracht, maar ook de directeur kan bij mij terecht. Goed voor je personeel zorgen is ook goed voor jezelf zorgen tenslotte.

Neem eens contact op om hierover van gedachten te wisselen. Ik kom graag luisteren en leren en wie weet kunnen we wat voor elkaar betekenen.

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *