Werkgever

Als (preventie)coach ben ik beschikbaar voor uw onderneming

De werkdruk en  overbelasting van leerkrachten is regelmatig in het nieuws. De krapte op de arbeidsmarkt is daarbij een negatieve factor. Het langdurig verzuim onder leerkrachten is heel hoog en dat zorgt ook voor meer overbelasting van de collega’s en leidinggevenden.

Het leren herkennen van stress en daarop anticiperen door tijdig in te grijpen helpt om de leerkracht in het arbeidsproces te behouden. Daarop sturen geeft tevreden leerkrachten die hun werk goed kunnen blijven doen en loyaal blijven aan de school. Ze zullen ook goed presteren en een betere relatie hebben met de leidinggevende. Dat betekent dat zowel leidinggevenden als leerkrachten moeten weten waar je iemand aan herkent die teveel stress heeft. Daarvoor is een workshop ontwikkeld, die ik geef samen met De Vitaliteitsgroep, waarmee ik samenwerk. Deze herkenning helpt al om iemand tijdig aan te spreken en ondersteuning te geven voor het mis gaat. De leerkracht die het betreft, kan tijdig geholpen worden door middel van een cursus of personal coaching om de struikelpunten onder de knie te krijgen en weer stevig op de benen te komen. 

Een paar extra ogen, oren en handen kunnen een boost geven in de begeleiding van uw leerkrachten. Dit kan bij uw onderneming ook van toegevoegde waarde zijn. Maak een afspraak voor een oriënterend overleg, dan kunnen we bepalen op welk terrein ik iets kan toevoegen aan uw beleid en invulling van dit beleid.

Cijfers

De ziekte van een werknemer kost u als werkgever 200-400 euro per dag heeft de MKB Servicedesk berekend. Dat is nog overkomelijk bij een weekje ziekte, maar bij langdurige ziekte van uw werknemer loopt het bedrag dus fors op. U kunt een berekening maken voor uw situatie via de rekentool van verzuimkosten.nl.

Burn-out is een steeds belangrijker oorzaak voor verzuim geworden.
In het onderwijs valt één op de vijf werknemers ondertussen uit door burn-out klachten, gemeten door TNO in 2017. Vooral de werknemers tussen 25-35 jaar oud en de werknemers van 55-65 jaar oud vertonen vaak burn-out klachten.
In de zorg en het bedrijfsleven is in 2016 een gemiddeld verzuimpercentage gemeten van 14,6%. (helaas zijn er nog geen recentere cijfers in 2019). 
Voor werkgevers een enorme kostenpost en bedreiging van de continuïteit.
Het gaat in 2016 landelijk over bijna 123.000 nieuwe patiënten die zich bij een huisarts melden met burn-out verschijnselen. Dit zijn de meest recent gepubliceerde cijfers van de overheid op volksgezondheidenzorg.info.

TNO en CBS doen al langer onderzoek en merken op dat er een significante toename is van burn-out de laatste jaren. In 2014 was één op de acht medewerkers langdurig ziek, tegenwoordig is dit ongeveer één op de zes. Op jaarbasis betekent dit dus twee langdurig zieken extra per honderd werknemers. Het gemiddelde ging namelijk van 12,4% in 2014 naar 14,6% in 2016.

Werkwijze

In een kennismakingsgesprek zullen we ingaan op de instrumenten die u al gebruikt voor uw leerkrachten en wat die voor u doen. Is dit voldoende, kan het beter?

Daarbij zou de focus kunnen liggen op tijdige herkenning van overmatige stress, zodat een burn-out en de daarmee gepaard gaande uitval op het werk voorkomen kan worden.
Het is mogelijk te starten met een workshop, lezing of nulmeting, waarna wij verder samen bepalen wat de beste aanpak is vanuit uw organisatie. Ook kan ik onderzoeken waar de algemene of specifieke stressfactoren in de organisatie zitten en hoe deze verminderd kunnen worden. Denk hierbij aan werkschema’s, werkverdeling, algemene communicatie, reorganisatie, intern klimaat etc.

De lezing is zeer geschikt om in een Directeurenoverleg te geven. De workshop kan gegeven worden bij een team-studiedag, of een studiedag voor de gehele stichting. 

Voor een nul-meting vult iedereen (of geselecteerde medewerkers) een test in, die daarna met ze persoonlijk besproken wordt. Indien er sprake is van het vermoeden van l burn-out zal ik deze personen naar de huisarts verwijzen voor een diagnose, waarna een plan van aanpak gemaakt kan worden met de bedrijfsarts. Zowel leerkrachten als leidinggevenden kunnen met mij in alle privacy praten waarbij de inhoud vanuit MindQuality nooit gedeeld zal worden met derden, tenzij uitdrukkelijk anders overeen gekomen is tussen beide partijen.
Voor informatie over individuele gesprekken zoals ik die voer, kunt u ook kijken bij Persoonlijke begeleiding. Voor informatie over mijzelf kunt u terecht op deze pagina.

Prijzen

Een traject aan gaan binnen uw organisatie is altijd maatwerk. Op basis van ons overleg en uw wensen zal ik binnen een week een offerte verzorgen waarin uw specifieke eisen/wensen zijn opgenomen. Hierin kunnen persoonlijke trajecten aan de orde zijn, maar ook is de mogelijkheid om groepsgewijs een traject te volgen, waarin aandacht wordt besteed aan de huidige werkdruk en hoe de leerkracht het werk zo kan indelen dat dit geen stress meer veroorzaakt.

Interesse? Neem contact met me op!