Wie ben ik

Sinds 1981 heb ik gewerkt in zowel het bedrijfsleven (IT en dienstverlening) als zorg (ziekenhuis, huisarts) en onderwijs (primair onderwijs). In het primair onderwijs ben ik nu ook nog werkzaam in een ondersteunende functie. Daardoor weet ik goed wat de stressfactoren zijn voor leerkrachten en waar je tegenaan loopt. Sinds 2007 ben ik Stress counselor en coach. Sindsdien heb ik al vele mensen bijgestaan in het omgaan met stress en re-integratie. Voor het UWV heb ik individuele re-integratie trajecten uitgevoerd evenals de aanvullende diensten als een levenslooptraject, sollicitatiecursus, ondersteuning bij re-integratie op de werkplek en ondersteuning bij het oplossen van persoonlijke zaken die het zoeken naar werk bemoeilijken. Ervaringsdeskundige ben ik ook op een aantal gebieden, waaronder scheiding, verlies, vergeving en burn-out. Ik weet dus wat er met je gebeurt als je daar in terecht komt en wat het met je kan doen. Deze ervaringen zal ik zeker gebruiken bij jouw herstel. En ook met je delen indien dat gewenst is. 

Bekijk ook deze video voor meer info over mijn bedrijf en mij.

 

Anne Quanjer – foto: Jikke Fotografie

Mijn sterke punten

Wat ik van mijn cliënten terug krijg is dat ik rust uitstraal en gemakkelijk benaderbaar ben. Al mijn hele leven merk ik dat bekende en onbekende mensen naar mij toe komen en mij hun persoonlijke verhaal durven te vertellen. Daardoor heb ik al een hele lange staat van dienst van coaching opgebouwd. Eerst vanuit gezond verstand, later ook door dit te ondersteunen met de opleiding tot Stress counselor. Mijn positieve instelling geeft mensen de kracht om ook in mogelijkheden te gaan denken waardoor er mooie resultaten bereikt worden. Bovendien kun je met humor de scherpe randjes wat zachter maken en een probleem leren relativeren. Door duidelijke en spitse vraagstelling weet ik bij mijn cliënten een andere denkwijze te bewerkstelligen waardoor ze zichzelf niet belemmeren maar juist kunnen aanzetten tot betere prestaties en een goed evenwicht te bereiken in alles dat ze willen en moeten. Mensen aan elkaar koppelen die elkaar kunnen versterken in hun nieuwe gedrag is iets dat voor mij ook belangrijk is. Het werkt enthousiasmerend, men kan elkaar spiegelen en scherp houden. Daardoor zul je ook minder snel terugvallen in het oude gedrag met alle gevolgen van dien. Ik vind het altijd weer heel bijzonder om te zien hoe iemand opknapt, het leven weer gaat omarmen en op een andere manier in dat leven komt te staan.

Mijn toegevoegde waarde

Als coach en/of counsellor kan ik jou als persoon helpen goed inzicht te krijgen in de keuzes die je gemaakt hebt en die je kunt maken om jouw leven goed op de rit te krijgen. Jouw leven te gaan leiden zoals het echt bij jou past. Om dit te bereiken zal ik goed naar je luisteren en van daaruit vragen gaan stellen over de zaken die je me verteld hebt. Met deze vragen zet ik jou aan het denken. Op die manier leer jij zelf oplossingen te vinden en een persoonlijke blauwdruk te maken voor jouw toekomst. Ik hou van een persoonlijke benadering, oordeel niet en ga uit van jouw kracht en jouw eigen herstellend vermogen. Wat ik doe is de zetjes geven in de juiste richting, je aan het denken zetten over wat jij als vaststaand ziet, wat jouw overtuigingen zijn, indien die jouw herstel in de weg staan. Ik help, jij doet het zelf op jouw manier, in jouw tempo, precies wat bij jou past. 

Als coach voor bedrijven kan ik helpen het ziekteverzuim te verminderen, uw werknemers helpen goed te functioneren in hun functie en/of waar mogelijk te helpen in een andere functie te komen waarin ze beter tot hun recht komen. Dit zorgt voor een lager verzuim, met de financiële voordelen van dien. Iedere werknemer die behoed kan worden voor langdurig ziekteverlof scheelt u in continuïteit, vervanging van de werknemer en kosten. De werknemer ervaart minder stress wat weer helpt bij het welbevinden. Voorkomen is natuurlijk beter dan genezen. Een goed preventiebeleid kan ook de werknemertevredenheid verhogen, waarmee het personeelsverloop wordt teruggedrongen.

Geheimhoudingsplicht

Natuurlijk beschouw ik alle besproken zaken als vertrouwelijk. Het kan zijn dat de Nederlandse wet mij voorschrijft om bepaalde zaken te onthullen. Deze zaken worden altijd eerst besproken met de cliënt.

Samenwerking

Sinds april 2018 werk ik samen met De Vitaliteitsgroep / Burn-out Coachen – Stress Coachen – Executive Coachen. De Vitaliteitsgroep is een landelijke organisatie voor het bedrijfsleven ten behoeve de vitaliteit van mens en organisatie. Wij werken daar multidisciplinair, waardoor een cliënt altijd de hulp krijgt die hij/zij nodig heeft. Via de unieke M-BOC methode, waarvoor ik het certificaat in bezit heb, is een werknemer na gemiddeld 90 dagen weer aan het werk. Klik voor meer informatie op het logo hiernaast.

 

Ook ben ik de samenwerking aan gegaan met Schoolery. Een platform waar werkgever en leerkracht elkaar kunnen vinden en een match kunnen maken op basis van persoonlijkheid. Daarmee wordt een keuze gemaakt voor wie in de betreffende school past. Ondersteuning wordt gegeven door coaches op diverse gebieden. Ook kan er gebruik gemaakt worden van (gratis) scholing via de kennisimpulsen. Klik voor meer info op het logo.

 

Ik ben lid van de VESB, de vereniging van Erkende Burn-out Coaches in Nederland en België. Klik voor meer info op het logo.

 

  

Bij BalansPortaal sta ik ingeschreven als Stress- en Burn-out coach